img

Ailenin toplumun temel taşı olması sosyolojik bir gerçeklik olduğu kadar hukuki bir gerçekliktir. Toplumun huzurunu, kamu barışını ve düzenini amaçlayan günümüz modern devletinin aileyi ve aile bireylerini korumak için ayrıca nesep karışıklıklarının önüne geçmek için aile konusunda hukuki düzenlemeler yapmaması düşünülemez.

Bu gerekliliklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sosyal bir hukuk devleti olarak nişanlanma, evlenme, evlenmenin butlanı ve iptali, velayet, nesep, eşlerin sorumlulukları ve hakları, evlilik birliğinin temsili, eşlerin kişisel, edinilmiş ve aile mallarının yönetimi ve tasarrufu (satış, bağış vs.), eşlerin birbirine maddi katkısı, boşanma, boşanma sonrası nafaka, velayet ve tazminat gibi bir çok konuda aile hukukuna ilişkin detaylı kanuni düzenlemeler yapmıştır.


AİLE MAHKEMELERİ- DENİZLİ VE TÜRKİYE

Türk Hukuk Sisteminde aile hukukundan kaynaklanan davalara Aile Mahkemelerinde bakılır.Tek hakimli Aile mahkemeleri yargı çevresinde ihtiyaç gözetilerek açılır. Halihazırda Denizli Merkez’de 4 adet Aile Mahkemesi bulunmaktadır. İlçelerde ise Aile Mahkemelerinin görevini Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi Sıfatı ile yapmaktadır. İzmir Adliyesinde 17 adet, Aydın Adliyesinde  2 adet, Muğla Adliyesinde ise 1 adet aile mahkemesi bulunmaktadır.

Denizli ve İzmir gibi illerimizde aile mahkemelerinin sayılarının çoğalması nedeni ile akla bu illerde boşanmaların veya aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların arttığı gelebilir. Ancak deneyimlerimizden ve gözlemlerimizden yola çıkarak bu vakıanın sebeplerinin başında gelişen illerin nüfusunun artması gelmektedir. Bireylerin gelirlerinin artması ve özellikle kadınların çalışma hayatına katılımının artması, eğitim seviyesinin artarak kişinin haklarını daha çok gözetebilir bilince ermesi gibi hususlar da birincil olmasa da ikincil sebepler olarak sayılabilir.

Aile Mahkemeleri diğer mahkemelerden farklı olarak tarafların mahkemelerde sundukları delillerden ve taleplerden başka resen harekete geçerek velayet ve müşterek çocukla kişisel ilişki gibi konularda kendiliğinden araştırma yapabilir ve bu konuları tarafların rızaları ve istemlerine bağlı olmadan düzenleyebilir.


Davalar

Aile hukukunda en çok rastlanan davalar Ailenin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklanan koruma tedbirleri, boşanma, ayrılık, velayet, kişisel ilişki, nafaka, nafakanın arttırılması, indirilmesi, kaldırılması, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi, katkı payı, ziynet eşyalarının iadesi, babalık, nesebin veya soy bağının düzeltilmesi talepli davalardır. Öte yandan yabancı devlet mahkemelerinde boşanan kişilerin yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davaları açmaları gerekmektedir.


Hukuki Yardım

Boşanma veya aile ve boşanma konularında çalışmalar yapmış avukata boşanırsam haklarım nelerdir, çocuklarımın velayeti kimde kalır, nafaka ve tazminat alabilir miyim, gibi sorular sık sorulmaktadır.

Avukat hukuk dalında profesyonel yardımda bulunan kişidir. Süpçin-Esen Hukuk Bürosu olarak bir avukata danışmadan önce eşine boşanma, ayrılık, nafaka gibi davaları birlikte veya ayrı ayrı açmak niyetinde olan kişilerin bu hususta kesin bir karar almalarını salık veriyoruz. Zira profesyonel yardım almanın diğer eş nezdinde manevi kırıcı etki yaratmaması düşünülemez. Ancak ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında sosyo-ekonomik nedenlerle karar veremeyen insanların varlığını da yadsımıyoruz. Bir çok kereler de çiftler anlaşmalı boşanma işlemleri için avukata birlikte gelmektedirler.

Aile hukukundan kaynaklanan ve özellikle boşanma davası açmak isteyen bireylerin danışma ve yargı önünde temsil edilmelerinin, haklarının hukuka uygun biçimde savunulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Avukat Adem SÜPÇİN ve Avukat Ali ESEN Süpçin&Esen Hukuk Bürosu olarak aile hukuku konusunda meslek içi çalışmalara önem vermektedir.

Boşanma avukatı Aile Hukuku’ ndan kaynaklanan davalarda vekillik hizmeti verirken mesleki tecrübesini güncel içtihatlardan ve meslek içi çalışmalardan edindiği bilgilerle birleştirir. Ailenin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklanan koruma tedbirleri, boşanma, ayrılık, velayet, kişisel ilişki, nafaka, nafakanın arttırılması, indirilmesi, kaldırılması, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi, katkı payı, ziynet eşyalarının iadesi, babalık, nesebin veya soybağının düzeltilmesi davaları hakkında büromuzda müvekkille hızlı ve etkin iletişim esas alınarak hizmet verilmektedir. 

Aile hukuku ve Ailenin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklanan koruma tedbirleri,

Boşanma,

Ayrılık,

Velayet,

Kişisel ilişki,

Nafaka,

Nafakanın arttırılması,

İndirilmesi,

Kaldırılması,

Maddi ve manevi tazminat,

Mal rejimi,

Katkı payı,

Ziynet eşyalarının iadesi,

Babalık,

Nesebin veya soybağının düzeltilmesi davaları hakkında büromuzda müvekkille hızlı ve etkin iletişim esas alınarak hizmet verilmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi, danışma ve randevu için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.