img

İcra hukuku hukuki ilişkilerden kaynaklanan alacakların devlet eliyle alınmasını amaçlayan hukuk dalıdır. Ancak bazen de müşterek çocukla kişisel ilişki kurulması, kiralananın veya işgalcinin tahliyesi, bir işin yapılması gibi para alacağına dayanmayan hususlar da icra hukukuna ve dolayısıyla icra takibine konu olabilmektedir.

Ticari hayatın sağlıklı bir biçimde işlemesi, tüm mahkeme kararlarının yerine getirilebilmesi için icra hukuku büyük önem arz eder.

Günlük hayatta alacağını tahsil edemeyen alacaklının alacağını icra dairesine vereceği takip evrakları ile başlayan icra takibi tebligat işlemleri, şikayet, imzaya, borca, itiraz, itirazın iptali veya kaldırılması, icra takibine devam edilmesi, haciz, satışa hazırlık işlemleri, satış ilanı, şartname işlemleri, ihale, ihalenin feshi, sıra cetveli düzenlenmesi, sıra cetveline itiraz, paraların paylaştırılması gibi çok teferruatlı süreç ve işlemleri içerir. Çoğu zaman borçluların hileli mal devirleri ve sürelerin çok kısa olması icra avukatının takip elemanları ile birlikte titiz bir biçimde çalışmasını, dosyayı takip etmesini gerektirir.

Borçluların alacaklılardan mal kaçırma veya diğer alacaklılardan önce davranmak gerekliliğinden dolayı Süpçin & Esen Hukuk Bürosunda Denizli ve çevre illerde icra takibine ayrı bir önem veriyoruz. Özellikle ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının süratle uygulanması ve daha sonra kesin hacze geçilmesi hususları hukuk büromuzca yüksek önem taşımaktadır.

İcra ve İflas Kanunumuzun, Çek Yasamızın ve Tebligat Kanunumuzun geçtiğimiz yıllarda birkaç değişiklik geçirmesi icra avukatlarının değişikliklere hızlı uyumunu zorunlu hale getirmiştir.

Süpçin&Esen Hukuk Bürosu olarak Denizli ve çevresinde vekilliğiniz yaptığımız tacir, şirket, yapı kooperatifleri, belediye, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve gerçek kişi gibi hukuk sujelerinin alacaklı olduğu veya borçlu olduğu icra takiplerinde tarih ve işlem bazlı, masraf ve tahsilat çıktılı raporlama hizmetleri sunmaktayız. Denizli Şehir içi ve şehir dışı bir çok icra takibi veya icra takibinden kaynaklanan menfi tespit, itirazın kaldırılması, itirazın iptali, borçtan kurtulma, kıymet takdirine itiraz, ihalenin feshi, sıra cetveline itiraz davalarında hizmet vermekteyiz. Haciz işlemlerinin müvekkillerimizi temsilen katip değil icra hukuku alanında uzman, iletişim deneyim ve bilgisi yüksek avukat ekibimiz tarafından yapılmasını sağlamaktayız. Rusya, Almanya gibi yabancı ülkelerde veya yurt dışı kaynaklı alacak ve borç takibi hususunda Süpçin & Esen Hukuk Bürosu olarak icra hukuku departmanımızda alanında uzman bir ekiple  hizmet vermekteyiz.

Daha ayrıntılı bilgi, danışma ve randevu için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.