img

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlanabilmektedir. İş Hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Kısaca, söz konusu yükümlülüğün ortaya çıkardığı işçi, işveren ve bunların devletle olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla ortaya çıkarılan hukuk kurallarını bir bütün halinde inceleyip değerlendiren hukuk dalına iş hukuku adı verilmiştir.

Sanayi devriminden sonra anlam kazanmaya başlayan iş hukukuna yönelik iyileştirici hükümler, insan haklarının giderek önemsenmesinden sonra önemli bir konu olmuştur. İş kanunu, hem çalışanı hem de işvereni koruyan ve devletle ilişkilerini düzenleyen kanundur. Kanun ile çalışan ve işveren arasındaki hükümler belirlenir ve herhangi bir uyuşmazlık halinde iki taraf arasındaki anlaşmazlık giderilir.

İş hukukunun en önemli özelliklerinden birisi işçi haklarının korunmasıdır. Çok eski dönemlerden beri emeğin suistimale uğraması ve işverenlerin çalışanları üzerindeki baskıları tartışma konusu haline gelmiştir. İş hukuku ile çalışan ve işveren ilişkisinin nasıl düzenleneceğine dair sarih ve anlaşılır bir sistem öngörülmüştür. Böylece, hem çalışan için hem de işveren için daha berrak bir ilişkiler ağının ortaya çıkması sağlanmıştır.

İş ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, Süpçin Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak uzman bir avukat ve arabulucu ile çalışmanın çok doğru olacağı kanaatindeyiz. Sözleşmenin niteliği ve tarafların haklarının tespiti konusunda ve uyuşmazlığın çözümüne ilişkin en doğru yolun seçilmesi konusunda uzman bir avukata başvurmak hak kaybı olmaması açısından çok önemlidir.

Yaklaşık 15 yıllık tecrübemizle Denizli ve çevresinde iş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet vermekteyiz.

İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar ayrıca zorunlu arabuluculuğa tabiidir. Zorunlu arabuluculuk sürecinde ve ihtiyari arabuluculuk sürecinde de gerek taraf vekili gerekse arabulucu olarak hizmet vermekteyiz. Zorunlu arabuluculuğa tabi bir uyuşmazlıkta kural olarak UYAP üzerinden Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu yapmak şart değildir. Aynı süreç ihtiyari arabuluculuk olarak da sürdürülebilir ve süreç sonunda anlaşmama halinde yeniden zorunlu arabuluculuk yoluna başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Büromuz tarafından işçiler veya işverenler tarafından uyuşmazlık konularının dostane çözümü için iş hukuku uzman arabuluculu sıfatıyla tarafımıza yapılan başvuruları neticelendirmekteyiz.

İş Hukuku Uzman Arabulucu sertifikamız bulunmaktadır;


Bu konuyla ilgili şu https://ademsupcin.av.tr/makaleler/is-hukuku-uzerine-uzman-arabuluculuk-hizmetimiz bağlantıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı, yıllık izin ücret alacağı, AGİ alacakları, kötü niyet tazminat, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı tazminat alacakları, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları, ücret alacakları, hafta tatili ücret alcağı gibi alacak kalemlerinin hesabında uzman avukatlara sahip Süpçin Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların arabuluculuk ve dava yoluyla (etkin taraf vekilliği) çözümünde hizmet vermektedir.

 

İş hukukuyla ilgili aşağıdaki makalelerimizi de inceleyebilirsiniz.

https://ademsupcin.av.tr/makaleler/is-mahkemeleri-dava-turleri-ve-harc-listesi

https://ademsupcin.av.tr/makaleler/is-kanununda-calisma-suresinden-sayilan-haller

İş sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için detaylı bilgi, danışma ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.