img

  Ülkemizde fikri ve sınai mülkiyetin önemi son yıllarda anlaşılmaya başlanmış, bu doğrultuda söz konusu hakların kullanılması ve korunması konusunda bir takım yasal düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede 5000 Sayılı Kanun ile “Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınai mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur

TPE nezdinde işlem yapılabilme yetkisi yalnız kanunla belirlenen şartları taşıyan kişilere verilmiştir. Vekiller, bu Kanun ve diğer sınaî haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eder, danışmanlık yapar ve sınaî hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yürütürler.

Sahip olduğumuz Marka Vekilliği belgesi ile müvekkillerimize TPE nezdinde temsil hizmetinin yanı sıra genel mahkemelerde görülmesi gereken diğer davalarda da Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku kapsamında avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Daha ayrıntılı bilgi, danışma ve randevu için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.