img

Ticari şirketlere ilişkin kanuni düzenlemeler 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun İkinci kitap bölümünde yer almaktadır. Ayrıca 01.07.2012 yürürlük tarihli Türk Borçlar Kanunu’nun da 620-645. maddeleri arasında düzenlenmiş olan Adi Ortaklık Sözleşmesi de bu alana dahildir.

Ticari Şirketlerin türleri, tüzel kişilik ve ehliyet, uygulanacak kanun hükümleri, sermaye koyma borcu, ortakların kişisel alacaklıları, birleşme, bölünme ve tür değiştirme, şirketler topluluğu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi konuları genel hükümler başlığı altında yer almaktadır. Söz konusu genel hükümler içerisinde yer alan uygulanacak hükümler başlığı incelendiğinde  “Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Medeni Kanunu’nun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri ile bu Kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu’nun adi şirkete dair hükümleri her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret şirketleri hakkında da uygulanır.” hükmünün yer aldığı görülmektedir. Buna göre Türk Medeni Kanunu’nun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri de ticari şirketlere uygulanacak hükümler arasında yer almaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan şirket türleri Limited ve Anonim Şirket olarak karşımıza çıkmakta olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü istatistik verilerine göre 2014 yılı Haziran ayında 3.934 Limited Şirket, 839 Anonim Şirket, 77 Kooperatif, 1 Kollektif Şirket olmak üzere toplam 4.851 Şirket kurulmuştur. Yine 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye genelinde toplam  94.828 Anonim Şirket, 713.861 Limited Şirket, 3.738 Kollektif Şirket, 331 Komandit Şirket, 37.790 Kooperatif bulunmaktadır.

Söz konusu istatistik verileri, ülkemizde artan şirket sayısını ortaya koymakta ayrıca gerek şirketlerin kendi iç işleyişi gerekse aralarındaki usul işlemleri yönünden Şirketler Hukuku’nun artan önemini de vurgulaması açısından dikkate değerdir.

Denizli ilinin ülkemizin önde gelen ekonomik merkezlerinden biri olması sebebiyle ülke genelinde şirket sayısı yönünden de ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu şirketlerin kendilerini ilgilendiren tüm konularda yasa değişikliklerini takip etmesi ve gerekli düzenlemeler yaparak uyum sağlaması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Süpçin&Esen Hukuk Bürosu, Denizli şirket avukatı olarak mevzuat değişikliklerini yakından takip etmekte ve yeni  yasal düzenlemeler konusunda müvekkil şirketlere değişiklik ya da düzenlemenin yürürlük tarihlerinin yanı sıra içerik hakkında da açıklayıcı bilgi vermekteyiz.

Ayrıca yine ticari şirketleri yakından ilgilendiren İflasın Ertelenmesi Davaları ve Denizli makalemizi inceleyebilir, ticari şirketlere ilişkin yayınlanacak diğer makaleleri de Makaleler kısmından takip edebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi, danışma ve randevu için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.