img

Süpçin Hukuk & Arabuluculuk Büromuz tarafından uzun yıllardır takip ettiğimiz sigorta hukukundan kaynaklı bedeni ve cismani zararlara dair uyuşmazlıkların çözümüne dair başta sulh, arabuluculuk gibi alternatif çözüm metodları yanında genel mahkemeler ve sigorta tahkim komisyonu nezdindeki avukatlık hizmetlerimize aktif bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti de eklemiş bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Denizli Süpçin Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu kurucu ortağı Avukat Adem Süpçin Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi'nde eğitim görerek mesleki bilgisini belgelendirmiş bulunuyor. Yüksek Öğretim Kurumu onaylı eğitim merkezinin e-devlete tanımlı sertifika ile özellikle trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarında uzman bilirkişilik ve uzman avukat olarak hak sahibi mağdurlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. 

Hukuk ve Arabuluculuk Büromuzda; Özellikle

Gerçek ve tüzel kişiler lehine; bilhassa trafik kazalarından veya iş kazalarından olmak üzere

Gerçek ve tüzel kişi-şirket ve sigorta şirketleri aleyhine olan dosyalarda maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin;

-Geçici işgöremezlik (Geçici malulliyet veya sakatlık)

-Kalıcı işgöremezlik (kalıcı maluliyet veya sakatlık)

-Tedavi giderleri

-Bakıcı Gideri

-Destekten yoksun kalma 

- Cenaze ve defin gideri tazminat ve alacaklarının 

1. Hesaplanması

2. Karşı taraf kişi veya tüzel kişilik şirket, sigorta şirketi, işveren, SGK nezdindeki hak ve alacakların temini için 

a)Sulh ve uzlaşma görüşmeleri

b)Arabuluculuk görüşmeleri

c) Sigorta Tahkim Komisyonunda dava açılarak takibi

d) Adi Yargı mahkemelerinde açılmış ve açılacak davaların hukuki hizmet kapsamında takibi ve danışmanlığını etkin, verimli, danışanın ve veya müvekkilin istek ve ihtiyaçlarına, menfaatlerine uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. 
İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası, hatalı operasyon veya ameliyat ya da tıbbi müdahale neticesinde ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarının çözümünde sunduğumuz hukuki çözümler konusunda bilgi almak için bize whatsapp veya iletişim bölümündeki bilgilerimizle ulaşabilirsiniz. 

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.