img

Yaşadığımız çağın  bir yönüyle “Tüketim Çağı” olduğu yadsınmaz bir gerçek. Tüketim ve alışverişin bu denli yoğun olduğu bir devirde Tüketici Hakları Hukuku da doğal olarak, bir hayli önem taşımaktır.

Özellikle alışveriş hayatında karşısında çoğu zaman büyük sermayeli, son derece organize ve alışveriş hayatına hakim tüzel kişilikler bulan tüketici kimi zaman böyle organize yapılar karışsında sahip olduğu hakları da bilmediği için kendisini çaresiz hissetmektedir. Nitekim, Denizli gibi alışveriş kültürünün oldukça geliştiği Büyükşehirlerdeki tüketicilerin karşılaştığı hukuki problemlerin çözümünde profesyonel yardım almak elzemdir.

6502 sayılık TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’a göre alışveriş hayatında mesleki veya ticari amaçlarla hareket etmeyen herkes “Tüketici” konumundadır. Dolayısıyla bu tanıma giren herkes bu kanunun sağladığı haklardan yararlanacaktır.

Süpçin-Esen Hukuk Bürosu olarak Tüketici Hakları Hukuku konusunda;

Tüketici sözleşmelerinde, sözleşmeye müzakere edilmeden dahil edilen ve tüketici aleyhine olan haksız şartların hükümsüzlüğünün tespiti;

Tüketiciye teslim edilen veya sunulan ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin kanunda öngörülen prosedürlerin işletilmesi,

Tüketici kredileri ve konut finansmanlarında tüketicinin karşılaşabileceği problemlerin çözümü,

Özellikle internet ve telefon gibi çeşitli vasıtalar aracılığı ile kurulan (mesafeli satış), keza sunulan ürün veya hizmetin tüketici tarafından muayenesi sağlanmadan yoğun pazarlama teknikleri ile kurulan (kapıdan satış) tüketici sözleşmelerinde tüketicinin korunması, sahip olduğu hakların ileri sürülmesi ve kanuna aykırılık halinde bu sözleşmelerin feshinin sağlanması,

Devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinden kaynaklanan sorunların çözümü ve diğer tüketici hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü konusunda Denizli halkına ve yurt çapında hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda; Süpçin-Esen Hukuk Bürosu olarak,  Tüketici Hakları Hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimizin sahip olduğu hakların korunması amacıyla ürün veya hizmet sağlayıcılarına noter kanalıyla ihtar çekilmesi, Denizli İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması ve Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gibi hukuki hizmetler sunmaktayız.

Satın aldığınız mal/hizmete ilişkin uyuşmazlık,

Ayıplı bir mal veya hizmete ilişkin ise,

İmzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız koşullar ile igili ise,

Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise,

Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise,

Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise,

Ön ödemeli olarak satın aldığınız malın zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise,

Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise,

Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise,

Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise,

İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise,

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında aldığınız mal/hizmete ilişkin 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise.

Uyuşmazlığın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvuru yapılabilir.

Daha ayrıntılı bilgi, danışma ve randevu için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.