Boşanma Davasında Eşin Telefonundan İzinsiz Olarak Elde Edilen Ekran Görüntüleri Delil Olarak Kabul Edildi

img

Boşanma Davasında Eşin Telefonundan İzinsiz Olarak Elde Edilen Ekran Görüntüleri Delil Olarak Kabul Edildi

Son zamanlarda boşanma davalarında izinsiz elde edilen ekran görüntüleri, whatsapp görüşmeleri, sosyal medya paylaşımlarına dair içerikler ve üstüne üstlük bir de yine izinsiz kaydedilmiş ses veya kamera kayıtlarının delil olup olmayacağı basında tartışma konusu olmaktadır. Ayrıca bu konuda Yargıtay’dan veya Bölge Adliye Mahkemelerinden ve hatta yerel mahkemelerden bir karar çıkar çıkmaz avukat vekil eliyle basına verilmesi ve basında da flash haber olarak yayınlanmasına sıkça şahit oluyoruz. 

Bu yazıda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 23 Şubat 2021 tarihli bir boşanma davasında delil olarak kullanılan skpye adlı programdan yapılan yazışmalara dair ekran görüntülerinin delil olarak kullanılabileceği yönündeki kararından söz edeceğiz. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 23.0.2.2021 tarihli 2021/478 Esas 2021/1604 Karar sayılı ilamında evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davasında davacı kadının davalı eşi erkeğin telefonundan SKYPE ugulaması vasıtasıyla dava dışı kadınlarla içeriği cinsel sohbet niteliğindeki yazışmaların ekran görüntülerini elde etmesinin hukuka uygun olup olmadığını veya eldeki boşanma davasında delil olarak kullanılıp kullanılmayacağını değerlendirmiştir. 

Açılan dava önce yerel mahkeme tarafından kabul edilmiş, istinaf incelemesinde ise Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davalı koca tarafından istinaf talebi ise kabul edilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kararında davalı kocanın rızası ve izni dışında elde edilen ekran görüntülerinin kanuna aykırı olduğundan ve kanuna aykırı delil ile davalı kocanın kusurlu olduğunun kabulünün mümkün olmadığından bahisle davacı kadının boşanma davasının reddine karar vermiştir. Buna karşı davacı kadın temyiz yoluna giderek Yargıtay kararını vermiştir. 

Yargıtay 2. Hukuk dairesinin kararını incelediğimizde davacı kadın tarafından davalı kocanın cep telefonundan SKYPE adlı uygulamadaki ekran görüntülerinin elde edilerek delil olarak sunulmasını “erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez” gerekçesiyle kanuna uygun olarak kabul etmiş ve istinaf Bölge Adliye Mahkemesi kararını bu yönden bozmuştur. 

Kararın gerekçesinde hangi sebeplerden dolayı delil olarak kabul edilmesi gerektiği üzerinde derinlemesine durulmadığını görüyoruz. Bu içeriklerin ne şekilde izin dâhilinde veya izin dışında elde edilip edilmediği de belirtilmemiş ancak Yargıtay ilamı içerisine dercedilmiş istinaf Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararında bu içeriklerin sahibinin (davalı kocanın) rızası halefine/aleyhine olduğunu söylemek mümkün gibi durmaktadır. 

Bu karardan sonra bundan sonra rıza dışı elde edilen kocaya veya karıya-eşe karşı her türlü ekran görüntülerinin delil olarak kullanılabileceği yönünde kesin bir karara varmamak gerekmekle beraber avukatların boşanma davalarında bu karara dayanarak benzer delilleri mahkemelere sunacağını düşünüyoruz. Yargıtayımızın ilerleyen kararlarında bu konuya daha çok önem vererek kararlarında tartışıp önemli bir noktaya varacağını düşünüyoruz. Örneğin zorda kalarak başka türlü ispat imkanı bulunmayan hallerde meşru müdafaa şartlarının oluşarak rıza dışı elde edilen bilgi ve belgelerin görüntü ve ses kayıtlarının delil olarak kullanılabileceği yönünde kararlar bulunmaktadır. Ayrıca boşanma davalarında karı koca arasında gizlilik ve mahrem olmayacağından bahisle eşinin telefonundan görüntü almanın kanuna aykırı olmadığı ve bu görüntülerin de delil olarak kullanılabileceğine dair kararlar bulunmaktadır. Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.