Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kanun Maddesi

img

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kanun Maddesi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kanun Maddesi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabı

Destekten yoksun kalma tazminat talebi

Kimler Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep edebilirler?

Hasar Danışmanlık Şirketlerine Vekalet Vermek

Tazminat Hukuku Uzmanlaşma ve Avukatlık

Destekten yoksun kalma tazminatı  kanun maddesinin ne olduğu, hangi kanunlarda düzenlendiği, tazminat hesabının nasıl yapıldığı konularında yoğun sorular alıyoruz.

Öncelikle destekten yoksun kalma tazminatının Türk Borçlar Kanunu’ndaki haksız fiillerden sorumluluk başlığı altında ve 53. Maddede düzenlendiğini belirtmek isteriz.  Ayrıca trafik kazası neticesinde ölenin yakınları sorumlu sigorta şirketinden (zorunlu mali sorumluluk sigortası) işleten ve şoförden şartları var ise tazminat talep edebilmektedirler. Yine uygulamada en çok karşılaşılan olaylardan birisi de iş kazalarıdır. İş kazaları dışında bir kişiyi haksız yere öldüren kişi de bu tazminattan sorumlu olmaktadır. Kastı veya taksiri fark etmeksizin ölüme haksız bir fiiliyle sebep olanın ölenin desteğinden mahrum kalacak olanlara bu tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigorta yapılmış bir aracın sürücüsü kusurlu olarak bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesi halinde de yine işleten ve sürücüyle beraber müteselsilen Türk Borçlar Kanunu hükümlerince sorumlu olduğunu kabul etmek gerekir. Güncel içtihatlar ve Anayasa mahkememizin görüşü de bu yöndedir.

Destekten yoksun kalma tazminatını sorumlulardan talep edebilecek kişiler gerçek kişi olmak zorunda olup tüzel kişilerin böyle bir hakkı yoktur. Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecek kişilerin miras hukukuna göre ölenin mirasçıları olmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Destek ve desteklenen konumunda olmak için bazı karineler bulunmaktadır. Bu karineler anne ve babanın çocuğa, çocuğun ergin olunca anne ve babaya, eşin eşe destekliği karinedir. Bu durumlara destek olgusunun ispatı gerekmez. Bazen desteklik bu karineler dışında da meydana gelebilir. Şartları var ve ölenin yaşarken kardeşini desteklediği ispatlanırsa kardeş de  veya dede-ninesine veya herhangi birine destek olduğu ispatlanırsa dede-nine veya desteklenen kişi destekten yoksun kalma tazminatı alabilecektir. Kardeşin kardeşe destekliği konusunda avukat arkadaşlarımızın en çok yaptıkları hata ise kardeşin alacağı destekten yoksun kalma tazminatının anne ve baba, eş ve çocuktan sonra ayrıca bir tazminat alacağı olduğunu sanmaktır. Oysa kardeşin alacağı destekten yoksun kalma tazminatı diğer destekten yoksun kalanların payına düşenden indirilerecektir.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplaması uzmanlık gerektiren bir husustur. Ayrıca aktüerya biliminin konusu teşkil eden bu tazminat hesaplaması aktüerya mesleğini icra edenler, eğitim görmek şartıyla avukatlar ve bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Söz konusu gerek destekten yoksun kalma gerekse bedeni hasarlarda zarar hesaplaması hukuk büromuz bünyesinde gerçekleştirilmekte ve hak sahiplerine danışmanlık verilmekte hukuki yardıma bulunulmaktadır.

Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki başta Denizli olmak üzere kendilerini hasar danışmanlık şirketi olarak tanıtan sözde profosyonel özde ise simsar olan (borçlar kanununda tanımlanmış olanı kast ediyoruz tabi ki) bu kişi ve şirketlerden uzak durulmalıdır. Bu konuda en güvenilir kişiler avukatlardır. Avukatlar kanun ve sözleşme gereğince hak edilenden fazlasını alacağınız tazminattan kesmez. Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü vardır. Oysa hasar danışmanlık şirketi adı altında iş gören simsarların böyle bir garantileri olmadığı gibi kanundan doğan özel sorumlulukları da yoktur. Ayrıca bu kişilerin dava açma yetkileri de yoktur. Bu kişiler ayrıca bazı avukat meslektaşlara dosya temin etmekte veya bünyelerinde bir avukat bulundurmaktadırlar.  Avukata ücret karşılığı dosya temin etmek suçtur.

Yalnızca destekten yoksun kalma tazminatı davası veya dosyası değil araç değer kaybı, bedeni zararlara ilişkin tazminat davası temin eden ve karşılığında da para veya hibe adı altında para alan sigortacı, hasar danışmanlık şirketi veya kim olursa olsun avukatlık kanunu kapsamında suç işlemektedir. Suç işlenmesine aracı olmamanızı aracılardan değil doğrudan avukatınızla daha da iyisi uzman avukatınızla muhatap olmanızı salık veririz.

Avukat Adem Süpçin-Denizli 


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.