Elektrik Kayıp Kaçak Bedeli İadesi ve Yargı Yolları

img

Elektrik Kayıp Kaçak Bedeli İadesi ve Yargı Yolları

Elektrik Kayıp Kaçak Bedelini Geri Alabilir Miyim?

Bilindiği üzere elektrik dağıtım şirketleri tüm elektrik abonelerinden kayıp kaçak bedeli adı altında haksız ve hukuka aykırı bir bedel almaktadır. Bu kalemi faturanızda K/K Bedeli olarak görebilirsiniz.

Öte yandan Denizli Tüketici Avukatı olarak elektrik abonelerinden haksız olarak alınan tek bedelin kayıp kaçak bedeli olmadığını belirtmek isteriz.

Kayıp kaçak bedelinin yanı sıra elektrik abonelerinden;

Dağıtım bedeli,

Personel Satış Hizmet Bedeli

Personel Sayaç Okuma Bedeli ve

İletişim Sistemi Bedeli gibi temel gereksinimlerden biri olan elektriğin satış bedelinin aslında içinde olduğu haksız kalemler de talep edilebilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kesin kararı, emsal Tüketici Mahkemesi Kararları ve Tüketici Hakem Heyeti kararları bulunmasına karşın elektrik dağıtım şirketlerinin halen bu konuda gerekli özen ve dikkati göstermeyerek vatandaştan hukuka aykırı bedel talep ettiğini görmekteyiz.

Tüketicinin genel zamanaşımı kapsamında olan kayıp kaçak bedellerini elektrik dağıtım şirketlerinden talep edebilmesi gerektiği inancındayız. Öte yandan tüketicinin 10 yıllık kayıp kaçak bedelini hesap edebilmesi neredeyse imkânsızdır. Bu hususun yargılama sırasında ortaya çıkması, elektrik dağıtım şirketine başvuru ile ortaya çıkması veya tüketici hakem heyetindeki dosya üzerinden yapılacak araştırmada netleşmesi sağlanacaktır. Denizli tüketici avukatı olarak müvekkillerimize elektrik kayıp kaçak bedellerinin elektrik dağıtım şirketlerinden talep edilmesi konusunda hukuki yardımda bulunuyoruz.

Bu konuda tüketici müvekkillerimize sağladığımız hukuki yardımlar ana başlıklar halinde tüketici adına tüketici hakları avukatı olarak;

-Elektrik Dağıtım Şirketine başvurmak

-Tüketici Hakem Heyetine başvurmak ve buradaki yargı faaliyetini takip etmek,

-Tüketici Hakem Heyeti kararına göre açılacak davada (tüketici aleyhine veya lehine) tüketici müvekkillerimizi temsil etmek ve davayı takip etmek

-İnfazı uygun kararları icraya koyarak tüketicinin hakkına en hızlı ve etkin şekilde kavuşması noktasında hukuki yardımda bulunmaktır.

Unutmayınız ki hakkını arayan tüketici bilinçli tüketicidir ve tüketici hakkı evrenseldir.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.