Hata Hükümlerinin Cinsel İstismar Suçuna Uygulanması

img

Hata Hükümlerinin Cinsel İstismar Suçuna Uygulanması

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzda “Hata”  hükümleri Birinci Kitap Genel Hükümler/İkinci Kısım/Birinci Bölüm: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler başlığı altında 30. Maddede düzenlenmiş bulunmaktadır.

Failin suç işlerken hata ederek suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmemesi halinde failin kasten hareket etmediği kabul edilir. Ancak bu tümüyle cezasızlık hali de değildir. Kasten hareket etmemiş olsa dahi failin taksirli (kusurlu) sorumluluk hali saklı olup taksirle suç işlemekten ceza alması mümkündür.

TCK 30. Maddenin tam metni şu şekildedir.

MADDE 30 –

(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır.

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.

(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/4)

(4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.

 

Türk Ceza Kanunumuzda “hataya” dair hükümleri yukarıda anlatılan şekilde olmakla beraber Hata Hükümlerinin Cinsel İstismar Suçuna Uygulanması’nın da söz konusu olduğunu belirtmek isteriz.

Özellikle Yargıtay’ın Çocuğun Cinsel İstismar’ı suçuna dair failin yargılanmasında faildeki manevi unsurun irdelenmesine dikkat çektiği görülmektedir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi bir çok kararında “fiziken büyük görünen mağdurenin yaşının sanık tarafından büyük zannedilmesi, esasen mağdurenin de yaşının büyük olduğunu söylemesi” hatta bu yöndeki savunmaların dikkate alınarak hata hükümlerinin uygulanma koşullarının tartışılması gerektiğini belirtmektedir.

Hukuk Büromuz tarafından Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde takip edilen bir dosyada Yargıtay 14. Ceza Dairesi savunmamı doğrultusunda izah etmeye çalıştığımız şekilde karar vererek hükmü esastan bozmuştur.

Yeni tarihli bu karara sitemizden https://ademsupcin.av.tr/yargi-kararlari/cocugun-nitelikli-cinsel-istismari-hata-hukumlerinin-uygulanmasi-gerektigi-yargitay-karari bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Av. Adem Süpçin

Denizli 04.08.2021

 

 


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.