İş Mahkemeleri Dava Türleri ve Harç Listesi

img

İş Mahkemeleri Dava Türleri ve Harç Listesi

İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR VE TABİ OLDUKLARI HARÇ LİSTESİ

Alacak Davası – Nispi Harç

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç

Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç

Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak Davası – Nispi Harç

Sendika Genel Kurul Kararının İptali – Genel Kurul Kararının İptali Davası – Maktu Harç

Grev Oylamasına İtiraz Davası – Maktu Harç

Grevin Durdurulması Davası – Maktu Harç

Hakem Tayini Davası – Maktu Harç

Hakemin Reddi Davası – Nispi Harç

İstirdat Davası – Nispi Harç

İş Davası – Nispi Harç

Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç

Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti İş Davası – Maktu Harç

Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin İş Davası – Nispi Harç

Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan İş Davası – Maktu Harç

İstatistiğe İtiraza İlişkin İş Davası – Maktu Harç

İş Kolunun Tespiti İstemli İş Davası – Maktu Harç

İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli İş Davası – Nispi Harç

Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç

Kurum İşleminin İptali İstemli İş Davası – Maktu Harç

Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli İş Davası – Nispi Harç

Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli İş Davası – Nispi Harç

Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli İş Davası – Nispi Harç

Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat İstemli İş Davası – Nispi Harç

Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli İş Davası – Maktu Harç

Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli İş Davası – Maktu Harç

Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli İş Davası – Maktu Harç

Sendikanın Kapatılması İş Davası – Harca Tabi Değil

Sendikaya Kayyum Tayini İstemli İş Davası – Maktu Harç

Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç

Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Nispi Harç

SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin İş Davası – Maktu Harç

SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin İş Davası – NispiHarç

Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin – Nispi Harç

Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli İş Davası – Maktu Harç

İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali Davası – Maktu Harç

İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz Davası – Maktu Harç

İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası – Maktu Harç

İtirazın İptali Davası – Nispi Harç

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası – Nispi Harç

Sosyal Güvenlik Hukuku Kaynaklı İtirazın İptali Davası – Nispi Harç

Lokavtın Durdurulması Davası – Maktu Harç

Menfi Tespit Davası – Nispi Harç

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Menfi Tespit Davası – Nispi Harç

İİK Kaynaklı Menfi Tespit Davası – Nispi Harç

Sendika Faaliyetinin Durdurulması Davası – Maktu Harç

Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi Davası – Maktu Harç

Tanıma ve Tenfiz Davası – Maktu Harç

Tazminat Davası – Nispi Harç

Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç

Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç

İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç

İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli Dava – Nispi Harç

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç

Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç

Rücuen Tazminat Davası – Nispi Harç

Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tazminat Davası – Nispi Harç

Tespit Davası – Maktu Harç

İşe İade İstemli Tespit Davası – Maktu Harç

Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tespit Davası – Maktu Harç

Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları – Maktu Harç

Toplu İş Görüşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Kaynaklı Tespit Davaları – Maktu Harç

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davası – Maktu Harç

Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması Davası – Maktu Harç

Yargılanmanın Yenilenmesi Davası -Maktu Harç

3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası – Maktu Harç

Süpçin-Esen Hukuk Bürosu


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.