img

Tehdit Mi Şantaj Mı ?

İletişim araçlarının artması ve özellikle cep telefonu ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile SMS veya sosyal medya internet siteleri üzerinden mesaj yoluyla tehdit, hakaret, şantaj suçlarında da artışın meydana geldiğini görüyoruz.

Ceza yargılamasında tehdit ve şantaj suçu birbirine benzeyen ve zaman zaman da karıştırılan suçlardır. Ceza avukatının açılan davada suç vasfını müvekkilinin lehine doğru tespit ederek iyi yorumlaması gerekmektedir.

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu 106. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre;

MADDE 106 – (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

Şantaj suçu ise Türk Ceza Kanunu 107. Maddede düzenlemiştir;

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Bu tanımlardan çıkardığımız sonuçları ceza avukatı olarak şöyle değerlendirmek gerekmektedir;

Öncelikle tehdit ve şantaj suçu şantaj suçunda haksız çıkar sağlama veya kişiyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama kastı ile farklılık arz etmektedir.

Şantaj ve tehdit suçunun her ikisinde de kişi tehdit edilmekte ancak şantaj suçunda ya haksız çıkar sağlama kastı veya kişiyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama kastı aranmaktadır.

Ceza avukatı açılan davada kasta göre savunma veya cezalandırma isteminde bulunmalıdır.

Bir diğer farklılık şantaj suçunun düzenlendiği 107/2 de ortaya çıkmaktadır. Burada yine çıkar sağlama yani kendisi veya başkası yararına başkasının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulmasıdır.

Burada akla gelen suç tiplerinden birisi de “kişinin özel hayatına ilişkin bilgi veya kayıtların ifşa edilmesi tehdidi ile çıkar sağlama” eylemidir.

Kişinin tek bir eylemle hem tehdit suçunu hem de şantaj suçunu işlemiş olması pek mümkün bulunmamaktadır. Ceza hukuku avukatının müvekkiline özellikle her iki suçtan da dava açılması durumunda bu hukuki nitelendirmeye karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz.

Tehdit suçunda ağırlaştırıcı unsurlar öngörülmüş ancak şantaj suçunda öngörülmemiştir.

Malvarlığına yönelik veya sair tehdit suçunun kovuşturulması şikayete tabi tutulmuş ancak şantaj suçunda şikayet aranmamıştır.

Tehdit suçunun cezası 6 ay ve 2 yıl (malvarlığına yönelik ise 6 aya kadar hapis ve para cezası) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak düzenlenmiştir.

Verilecek ceza şantaj suçunda 2 yılın altında kalmak şartıyla her iki suçta da diğer koşullar uygunsa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın ertelenmesine karar verilebilecektir.

Süpçin-Esen Hukuk Bürosu olarak tehdit ve şantaj suçundan yapılan bir yargılamanın her iki suçun niteliğinin farklılığına ve cezanın ertelenme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi şartları yönünden incelemeyi içeren güncel bir Yargıtay kararını ulaşıma açıyoruz.

İlgili Yargıtay kararı aşağıdaki gibidir:

http://ademsupcin.av.tr/cikar-saglama-kasti-yoksa-eylemin-santaj-degil-tehdit-sucunu-olusturacagi/

Netice olarak tehdit ve şantaj suçlarının birbirine yakın ve benzer suçlar olduğunu ancak çoğu durumda her iki suçun kanuni maddesinin birlikte uygulanarak sanığa ceza verilmesinin yerinde olmadığını, zira nitelik olarak tek bir fiille her iki suçun birden işlenmesinin pek mümkün olmadığı, tehdit suçunun “hayat, vücut ve cinsel dokunulmazlığa yönelmediği”  sürece kovuşturulmasının şikayete bağlı olarak sair tehdit suçuna gireceğini, şantaj suçunun ise kovuşturulmasının şikayete tabi olmadığını, suç vasfında özellikle şantajda “çıkar sağlama” niteliğinin ön planda bulunduğunu belirtmek isteriz.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.