Tek Taraflı Trafik Kazası - Sigortadan Tazminat

img

Tek Taraflı Trafik Kazası - Sigortadan Tazminat

Hasar danışmanlık şirketi adı altında maalesef kanuna aykırı olarak hukuki danışma ve işlem yapan bazı şirketlerin vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeleri nedeniyle Denizli Tazminat Avukatı olarak trafik kazasından doğan zararlara ilişkin makalelerimize devam ediyoruz.

Mevzuatımıza göre araç sahipleri Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Sigorta Tazminat Kapsamı

Trafik kazasına karışan araç sahiplerinin 3. kişilere karşı olan maddi sorumlulukları poliçe limitleri dâhilinde sigorta garantisi altındadır. Bu demek oluyor ki trafik kazasında yaralanan kişilerin hastane ve tedavi giderleri, geçici iş göremezlikten kaynaklanan zararları, sakat kalan kişilerin sürekli işgöremezlik tazminatı veya efor tazminatları, ölen kişilerin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatları kusurlu aracın işleteninin sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Peki tek taraflı trafik kazasında sigorta şirketi tazminat ödeme zorunda mıdır?

Tek Taraflı Kazalarda

Denizli gibi trafiğin yoğun olduğu illerden birinde yaşadığımız için Avukat olarak tarafımıza en çok sorulan sorulardan birisi de budur.

Hukukumuza egemen olan kurala göre “kimse kendi kusurundan yararlanamaz” .

Ancak;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 92/b maddesinde işleten ve sürücü yakınlarının “mallarına gelen zararları” sigorta kapsamı dışında bırakılmış ancak kanunda “can zararları” sigorta kapsamı içinde bırakılmıştır.

Öte yandan işleten veya sürücünün tek taraflı ve tam kusurlu kazalarında işleten veya sürücü yakınlarının bedensel zararları ve/veya (sürücüsü ölmüşse) destekten yoksun kalma tazminatları da sigorta kapsamı dâhilindedir. Zira bu hallerde sigortadan tazminat talep edecek kişi veya kişiler sigorta şirketi karşısında 3. kişi durumundadırlar.

Trafik kazası sonucu yaralanan, sakat kalan sürücü yakınının zararı kendi zararı konumunda olduğu için kişiliklerine sıkı sıkıya bağlı olan bir haktır. Bu nedenle işleten veya sürücü yakınları sigortadan tazminat alabilecektir.

Yalnız burada araç sürücüsünün tam kusurlu olması gerekmektedir. Eğer kusur tam değilse aracın sigortacısı sürücünün kusuru oranında tazminat ödemekle yükümlüdür. Böyle hallerde genelde kazaya karışan başka bir araç daha bulunduğundan kalan kısım diğer aracın sigortasından karşılanabilir.

Kimler Sigortadan Tazminat Alabilir?

Sigortadan tazminat almak için yapılan hatalardan biri de araç işleten veya sürücüsünün kendi kusuruna dayalı olarak meydana gelen kazada kendisinin can zararlarını araç sigortacısından talep etmesidir. Yukarıdaki hakim kural gereği kimse kendi kusurundan yararlanamaz. Yani tek taraflı kazalarda araç sürücüsü veya işleteni sigortadan tazminat alamaz.

Yine yukarıda açıkladığımız kural gereği sürücü veya işleten kendi kusuruyla meydana gelen kazada bir yakınını kaybetti ise destekten yoksun kalma tazminatı isteyemeyecektir. Örnek vermek gerekirse tek taraflı bir kazada sürücü eşini kaybetmişse eşinin desteğinden mahrum kalacağı iddiasına dayanarak sigortadan destekten yoksun kalma tazminatı talep edemez. Ancak aynı kaza nedeniyle ölenin çocukları destekten yoksun kalma tazminatı alabilecektir.

Tek Taraflı Trafik Kazası (Zararı Karşılayan) Sigorta Şirketi Rücu Eder mi?

Tazminat davası konusu olarak sorulan bir diğer soru ise sigorta şirketinin işletene rücu edip etmeyeceğidir. Sigortanın rücu edebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar Karayolları Trafik Kanunu’nda sayılmıştır. Ancak genel olarak kazanın alkol, uyuşturucu ve keyif verici maddeler alınmış olması nedeniyle, aracın gereken ehliyetnameye sahip olmayan kişilerce kullanılması, kasten veya çok ağır kusur sebebiyle kazanın meydana gelmesi ve istiap haddinin aşılması gibi hallerde ve sebeplerde sigorta şirketi işletene rücu edebilmektedir.

İzlenecek Yol

Hak sahipleri sigorta şirketine gerekli soruşturma ve tutanakları içerek tamamlanmış bir dosyayı, talep ve ihtar içerikli dilekçe ile birlikte verdikten sonra tazminat alabilmektedirler. Öte yandan ödeme yapmayan veya kısmi ödeme yapan sigorta şirketlerine karşı da gerek hukuk mahkemelerinde gerekse Sigorta Tahkim Komisyonunda dava açılabilmektedir.

Burada vatandaşlarımıza her konuda olduğu gibi sigorta hukuku veya tazminat hukuku konusunda deneyimli olduğuna inandıkları avukatlara danışmaları ve avukatlık hizmetinden yararlanmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Hasar danışmanlık şirketlerinin hukuki danışma verme haklarının olmadığını belirtmek isteriz. Hak sahibi olmayan hesap verme yükümlüsü de değildir.

Süpçin-Esen Hukuk Bürosu müvekkillerine sigorta ve tazminat hukuku, trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatı, bedensel zararlarda iş göremezlik ve efor tazminatı gibi konularda hukuki danışma ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.