Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

img

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama


Trafik kazası, iş kazası, hatalı ameliyat operasyon gibi haksız fiil kapsamındaki eylemlerden kaynaklanan maddi tazminat hesaplamaları için SİTEMİZİN GÜNCEL AŞAĞIDAKİ LİNKİNE TIKLAYINIZ:

https://ademsupcin.av.tr/calisma-alanlarimiz/tazminathesaplamabilirkisiuzmanavukat


Günümüzde artık trafik kazası ve trafik kazalarında can kaybı ya da maluliyet hali olayları maalesef alışıldık hale geldi. Nüfusun ve alım gücünün artması gibi olumlu sebepler yanında trafik ve sürücülük eğitiminde yetersizlik gibi olumsuz sebeplerin önemli etkenler olduğunu düşünüyoruz.

Nüfusu sürekli büyüyen ve artık Büyükşehir haline gelen Denizli’de de maalesef trafik kazaları gün geçtikçe artmakta ve yetkililer trafik kazalarının önüne geçmek için önemli adımlar atmakta yetersiz kalmaktadır. Denizli Avukat olarak biz de trafik kazalarından etkilenmekte ve tazminat hukuku, ceza hukuku gibi konularda araştırma yapmak, vatandaşların ve müvekkillerimizin haklarını korumak için yargısal ve bilimsel içtihatları yakında takip etmek durumundayız.

Bir trafik kazası olduğunda tazminat avukatı öncelikle müvekkiline trafik kazası ile ilgili bilgileri sorar, trafik kazası mağduru kazanın tek taraflı veya çift taraflı olup olmadığını, yaralanma/maluliyet/vefat durumları hakkında bilgi ve belgeleri avukata vermesi gerekmektedir.

Trafik kazası ister tek taraflı ister çift taraflı olsun çeşitli şartların oluşması durumunda trafik sigortasından tazminat almak veya kazaya karışan kusurlu sürücü ve işletenden (kusurlu araç sahibinden) tazminat almak mümkün olabilir. Süpçin & Esen Hukuk Bürosu olarak daha önce tek taraflı trafik kazalarında tazminat alabilmek için gereken şartları anlatmıştık. Tek taraflı trafik kazalarında tazminat alabilmenin şartlarını, kaza tazminat hukuku ve tazminat hukuku avukatının yapması gerekenleri merak ediyorsanız bu http://ademsupcin.av.tr/tek-tarafli-trafik-kazasi-sigortadan-tazminat/ linkten okuyabilirsiniz.

Tazminat Türleri

Trafik kazası sonrası genellikle ortaya maddi veya cismani bir zarar veya ortaya çıkar.

Maddi zarar kazaya karışan araçlarda meydana gelen parasal zararları ifade eder.

Öte yandan cismani zararı ise maluliyet veya ölüm hali olarak ikiye ayırmak gerekir.

Maluliyet Halinde:

Kişinin kaza sonrası sakat/malul kalması neticesinde ömür boyu içine düşeceği iktisadi bir zorluk meydana gelir. Kişi yaşıtlarına göre yaşamak ve çalışmak için daha çok efor sarf etmek zorunda kalacak ve belki de hiç çalışamayacaktır. İşte kişinin kısmi veya hiç çalışamayacak hale gelmesinden ve yaşıtlarına göre yaşarken daha çok çaba ve güç sarf etmek zorunda kalacak olmasından kaynaklanan zararı kişinin maluliyet nedeniyle cismani zararını ifade etmektedir. Bu zarar nedeniyle Denizli Tazminat avukatı karşı taraftan veya karşı tarafın sigortasından sürekli iş göremezlik tazminatı talep edecektir.

Ayrıca kişi malul kalmasa dahi belli bir süre çalışamamasından kaynaklanan geçici iş gücü kaybı tazminatı da tazminat davası konusu içerisinde yer almaktadır.

Ölüm Halinde:

Trafik kazası sonucu ölüm meydana gelmiş ise ölenin yakınları kusurlu araç sahibinden (işleten), sürücüden ve işletenin sigortasından varsa kasko sigortasından tazminat talep edebilir. Bu tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denmektedir. Kişinin bakma yükümlü olduğu kişiler genellikle sağ kalan eş ve çocukları kapsamakta ancak şartları varsa üst soy ve/veya kardeşleri de bu tazminattan yararlanabilmektedirler. Denizli tazminat davalarında aranan şartlardan olan bakım ve destek olma şartı destekten yoksun kalma tazminatı için gereklidir.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Yukarıda ilgililerin maluliyet nedeniyle geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatı talep edilebileceğini belirtmiştik.

Geçici iş göremezlik tazminatı kişinin çalışmadığı günler dolayısıyla kaybettiği maddi değeri belirtmekte olup bu husus tazminat avukatı tarafından sigortadan talep edilecek veya Denizli mahkemede kısmi dava veya belirsiz alacak davası şeklinde dava yoluyla talep edilebilecektir. Burada önemli olan husus geçici süreli olarak çalışamayan kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışamadığı döneme ilişkin aylık ödeme aldıysa bu miktarların toplam tazminattan düşülmesi gerektiğidir.

Sürekli iş göremezlik tazminatı, maluliyet tazminatı veya efor tazminatı şeklinde tanımlanan tazminat türünde de yukarıda açıkladığımız üzere kişinin malul kalmasından kalan iş gücü kaybı hesaplamasında kişinin gelir durumu, mesleği, mesleğindeki ustalığı, gibi kriterler esas alınmalı ve bu yönde bir hesaplama yapılması gerekmekte ve yine geçici iş göremezlik tazminatından olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nca herhangi bir ödeme yapıldı ise veya sürekli olarak aylık bağlandı ise bu peşin sermaye değerleri de hesaplanacak tazminattan Yargıtay’ın içtihatları gereğince düşülmelidir. Sürekli iş göremezlik tazminatından kişinin sakatlık veya maluliyet oranı resmi kurum ve hastaneler tarafından tespit edilmekte olup kişinin bağımsız olarak devlet hastanelerinden almış olduğu heyet raporu şeklinde tanzim edilmiş olan maluliyet raporu avukat tarafından mahkemeye veya ilgili kuruma verileceği için önem arz etmektedir.

Ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı avukatı dava açtıktan veya sigorta şirketine talepte bulunduktan sonra konusunda uzman bir aktüeryal hesap bilirkişisinden yararlanmakta yarar bulunmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatında ölen kişinin aylığı ve ekonomik durumu, varsa kira gibi yan gelirleri, destekten yoksun kalanların yaş ve cinsiyetleri, ölen kişinin yaşı, medeni halleri gibi kriterler önem arz etmektedir.

Süpçin & Esen Hukuk büromuzca trafik kazalarında mağdur olanların veya destekten yoksun kalan kişilerin trafik sigortasından doğrudan veya mahkeme eliyle talep edecekleri tazminatları hakkında profesyonel danışmanlık kapsamında bilgiler verilmekte ve kişiler talep etmesi halinde tazminat davası açılmaktadır.

Büromuzca trafik sigortasından tazminat talep edecek kişilerin avukat olmayan kişilere vekalet vermemeleri, bu kişilerin avukatlık kanunu gereğince müvekkillerine karşı bilgi ve hesap vermeden sorumlu olmadıklarını ve muhakkak bir avukata yasal danışma kapsamında başvurmalarını tavsiye ederiz.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.