Yurtdışı Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

img

Yurtdışı Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

YURTDIŞI BOŞANMA KARARI TÜRKİYE'DE NASIL TANINIR?

Yurtdışından verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması ve uygulanabilmesi için Türkiye'de tanıma ve tenfizinin yapılması gerekmektedir. 

Tanıma ve tenfiz davası kaynaını 5718 sayılı MÖHUK'tan almaktadır. Ayrıca Nüfus Hiz. K.'na 22/a maddesi eklenerek mahkeme hükmüne gerek olmadan nüfus müdürlüklerinde tanıma imkanı tanınmıştır.

Bunun için 1. şart boşanma kararını veren yabancı mahkeme devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılılılık anlaşması olması gerekmektedir. Karşılıklılık anlaşması kadar yurtdışı boşanma kararının bir mahkeme elinden çıkması gerekmektedir. Bazı ülkelerde boşanma hükümlerinin belediyeler tarafından verildiği görülmektedir. Bunların Türkiye'de tanınması mümkün olsa da tenfizi örneğin nafaka hükmünün uygulanması mümkün değildir. Bu konuda ayrıntılı bilgi https://ademsupcin.av.tr/makaleler/tanima-ve-tenfiz-davalari uzantılı makalemizde yer almaktadır. 

Yurtdışında boşanma kararınız varsa mahkeme hükmüne gerek olmadan da Türkiye'de boşanabilir yani yabancı boşanma kararını Türkiye'de tanınmasını sağlayabilirsiniz ama nasıl?

1.Yabancı mahkeme kararı boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olmadığının tespitine lişkin olmalı. 

2. Yabancı mahkeme kararı kesinleşmiş olmalı (kesinleşme şerhli karar)

3. Tarafları her ikisi de Türk vatandaşı veya çifte vatandaş ise birlikte başvurması gerekir.

4. Taraflardan 1'i ölmüş ise diğer taraf tek başına müracaat edebilir. 

5. Taraflardan 1'i Türk vatandaşı değilse yabancı ise Türk vatandaşı olan taraf tek başına başvuru yapabilir. 

6. Taraflar Türkiye'ye gelemiyor ise vekaletname yoluyla da boşanma hükmünü nüfus müdürlüğünde tanıma işlemi tescil ettirebilir.

Gördüğünüz üzere YURTDIŞI BOŞANMA KARARLARI ARTIK TÜRKİYE'DE DE GEÇERLİ (TANIMA DAVASI AÇMADAN MÜMKÜN)

Yurtdışında boşandınız, karar kesinleşti vekaletname ile de boşabilirsiniz. Denizli boşanma avukatı olarak vekaletname ile tanıma işlemlerinizi Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Nüfus kaydınızın nerede olduğunun önemi yoktur. Ayrıca yeterli şartlarınız yoksa tanıma ve tenfiz davalarını da en uygun en hızlı en çabuk şekilde Türkiye'de uzman boşanma avukatı olarak gerçekleştiriyoruz.Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.