671 Sayılı KHK Hakkında Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

img

671 Sayılı KHK Hakkında Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

Uzun bir süredir kamuoyunda ve basında sürekli tartışılan ve af kanunu olarak beklenen düzenleme çıkmış bulunuyor.

Ancak yapılan düzenlemenin af niteliğini taşıdığını söylemek Ceza Hukuku açısından doğru bir tespit olmaz. Zira af adı üzerinde işlenmiş suçlar için tümüyle hükümden düşme, dava ve cezaların ortadan kalkmasıyla meydana gelecek bir düzenlemedir. Denizli ceza avukatı olarak bu düzenlemenin yalnızca infaz yasasında meydana gelen bir düzenleme veya cezası kesinleşmişler için kısmi bir tahliye imkanı cezası yani mahkumiyeti kesinleşmemiş kişiler için ise ileride cezanın infazında şimdiden bir iyileştirme olarak tanımlayabiliriz.

Peki Resmi Gazete’de yayımlanan 671 Sayılı Kanun Hükmü Kararname ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde ne gibi iyileştirmeler sağlıyor?

 1. 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenmiş suçlar için mahkumiyetleri kesinleşenler hakkında CVGTİK m. 105/A’da düzenlenen koşullu salıverme tarihi 1 yıldan 2 yıla çıkmış bulunuyor.

Bu şu demek oluyor; İnfazın bitmesine yani koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlüler, koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle tahliye olacak. Başka bir ifadeyle 1 yıl erken tahliye olacaklar.

 1. Diğer düzenleme ise yine 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenmiş suçlar için olmak üzere 2/3 olan infaz süresi ½ olarak değiştirilmiş oluyor. Buna göre eskiden 3 yıl ceza almış bir kişinin infaz süresi 2 yıl iken düzenlemeden sonra 1.5 yıl olarak değişmesi ve iyileşmesi söz konusudur. Burada denetimli serbestlik süresinin 2 yıla çıkmasıyla bu kişinin cezaevinde hiç yatmaması gerektiği düşünülebilir. Ancak bu durumda denetimli serbestlikten yararlanma şartının “iyi halli mahkum” olmak olduğu için “iyi halin” tespiti için maalesef değişik uygulamalarla karşılaşmaktayız. Örneğin Denizli Cezaevinde farklı bir uygulama Ankara, Aydın cezaevlerinde farklı bir uygulama söz konusu olmakta “iyi halin” tespiti için mahkum belli bir süre cezaevinde tutulmaktadır.
 2. Düzenlemeden yararlanamayacak olanlar;

Müvekkillerimizden bize en çok sorulan kendilerinin bu düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı hususudur.

Bu konuda yine ilgili KHK’daki aşağıdaki hükmün incelenmesi gerekir.

Düzenleme kapsamına girmeyen suçlar şunlardır:

 1. a) Kasten öldürme (madde 81,82);
  b) Altsoya,üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;
  c) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)
  d) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);
  e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);
  f) Devletin güvenliğine karşı suçlar;
  g) Anayasal düzene karşı suçlar;
  h) Milli savunmaya karşı suçlar;
  ı) Devlet sırlarına karşı suçlar ve
  i) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Düzenlemenin mahkumlar,yakınları,milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.