Aile Mahkemelerinde Açılan Dava Harç ve Masrafları (Boşanma Davası Masrafı Ne Kadardır? 2022

img

Aile Mahkemelerinde Açılan Dava Harç ve Masrafları (Boşanma Davası Masrafı Ne Kadardır? 2022

AİLE MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVA TÜRLERİ VE HARÇ LİSTESİ 2022

 

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun gereğince aile hukukundan kaynaklı davalar aile mahkemelerinde görülmektedir. Kanunun 4. Maddesi biz hukukçu ve boşanma avukatlarına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun üçüncü kısım hariç olmak üzere ikinci kitabı ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna öre aile hukukundan doğan dava ve işlerin, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanuna göre Aile Hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi ile diğer kanunlarla verilen (mesela 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) işler ve uyuşmazlıkların aile mahkemelerinde görüleceğini belirtmektedir.

 

Aile Mahkemesinde Hangi Dava ve Uyuşmazlıklar Görülür?

 

·         Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası – Maktu Harç

·         Aile Mallarının Korunması Davası – Maktu Harç

·         Ana Baba Rızası Arama Davası – Maktu Harç

·         Ayrılık Davası – Maktu Harç

·         Babalık Davası – Maktu Harç

·         Kurulan Soy bağına İtiraz ve İptal istemli Babalık Davası – Maktu Harç

·         Soy bağının Reddi İstemli Babalık Davası – Maktu Harç

·         Tanıma Beyanının Tespiti İstemli Babalık Davası – Maktu Harç

·         Tanımanın İptali İstemli Babalık Davası – Maktu Harç

·         Bekleme Müddetinin Kaldırılması Davası- Maktu Harç

·         Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin Davası – Maktu Harç

·         Boşanma Davası –  Maktu Harç

·         Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası – Maktu Harç

·         Boşanma Ve Mal Paylaşımı İstemli Boşanma Davası – Nisbi Harç

·         Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı Boşanma – Maktu Harç

·         Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma – Maktu Harç

·         Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma Davası – Maktu Harç

·         Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası – Maktu Harç

·         Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle Boşanma Davası – Maktu Harç

·         Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası – Maktu Harç

·         Terk Nedeniyle Boşanma Davası – Maktu Harç

·         Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası – Nisbi Harç

·         Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası – Nisbi Harç

·         Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası – Nisbi Harç

·         Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma ve Mal paylaşımı Davası – Nisbi Harç

·         Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası – Nisbi Harç

·         Terk Nedeni İle Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası – Nisbi Harç

·         Zina Nedeni İle Boşanma Ve Mal Paylaşımı Davası – Nisbi Harç

·         Zina Nedeniyle Boşanma Davası – Maktu Harç

·         Boşanmadan Sonra Açılan Davalar – Maktu Harç

·         Boşanmadan Sonra Açılan Katkı Payı Davası – Nisbi Harç

·         Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat) Nisbi Harç

·         Çocuk Mallarının Korunması Davası – Harca tabi değil

·         Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası – Maktu Harç

·         Evlat Edinme Davası – Maktu Harç

·         Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası – Maktu Harç

·         Evlenmenin Butlanı Davası – Maktu Harç

·         Evlenmenin Butlanı Ve Evden Uzaklaştırma Davası – Harca tabi değil

·         Cumhuriyet Savcısı tarafından Açılan Evlenmenin Butlanı Davası – Harca tabi değil

·         Evlenmenin Butlanı Ve Ödeme Emrine İtiraz- İptal Davası – Maktu Harç

·         Evlenmenin İptali Davası – Maktu Harç

·         Mutlak Butlan Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası – Maktu Harç

·         Nisbi Butlan Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası – Nisbi Harç

·         Evlenmeye İzin Davası – Maktu Harç

·         Bekleme Süresine Dayalı Evlenmeye İzin Davası – Maktu Harç

·         Gaipliğe Dayalı Evlenmeye İzin Davası – Maktu Harç

·         Kısıtlılığa Dayalı Evlenmeye İzin Davası – Maktu Harç

·         Yaş Küçüklüğüne Dayalı Evlenmeye İzin Davası – Maktu Harç

·         Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi Davası – Maktu Harç

·         Kayyım Atanması Davası – Maktu Harç

·         Kişisel Eşyanın İadesi Davası – Nisbi Harç

·         Koruma Kararının Kaldırılması Davası – Maktu Harç

·         Mal Rejiminden Kaynaklanan Değer Artış Payından Doğan Alacak Davası – Nisbi Harç

·         Mal Rejiminden Kaynaklanan Eşya Alacağı Davası – Nisbi Harç

·         Mal Rejiminden Kaynaklanan Katılma Alacağı Davası –  Nisbi Harç

·         Mal Rejiminden Kaynaklanan Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası – Maktu Harç

·         Mal Rejiminden Kaynaklanan Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü Davası – Maktu Harç

·         Nafaka Davası – Nisbi Harç

·         Katılım Nafakası Davası – Nisbi Harç

·         Nafakanın Artırımı Davası – Nisbi Harç

·         Nafakanın Azaltılması Davası – Nisbi Harç

·         Nafakanın Kaldırılması Davası – Maktu Harç

·         Önlem Nafakası Davası – Nisbi Harç

·         S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi Dava – Harca Tabi Degil

·         Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası – Nisbi Harç

·         Yardım Nafakası Davası -Nisbi Harç

·         Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası – Nisbi Harç

·         Yoksulluk Nafakası Davası – Nisbi Harç

·         Boşanma Protokolü Kaynaklı Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası – Nisbi Harç

·         Boşanma Protokolü Kaynaklı Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası -Nisbi Harç

·         Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası – Nisbi Harç

·         Nişan Bozulması Davası – Nisbi Harç

·         Tahkim – Hakem – Nisbi Harç

·         Tanıma ve Tenfiz Davası – Maktu Harç

·         Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli Tazminat Davası – Nisbi Harç

·         Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Davası – Nisbi Harç

·         Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası – Nisbi Harç

·         Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası – Nisbi Harç

·         Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi Davası – Nisbi Harç

·         Uluslararası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı – Harca Tabi Değil

·         Velayet Davası – Maktu Harç

·         Velayetin Değiştirilmesi Davası – Maktu Harç

·         Velayetin Düzenlenmesi Davası –  Maktu Harç

·         Velayetin Kaldırılması Davası – Maktu Harç

·         Kayyımın Değiştirilmesi Davası – Maktu Harç

·         Kayyımlığın Kaldırılması Davası – Maktu Harç

·         Yargılanmanın Yenilenmesi Davası – Maktu Harç

·         2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı – Harca Tabi Değil

·         3.Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası – Maktu Harç

 

AİLE MAHKEMESİNE AÇILAN DAVALARDA NE KADAR HARÇ ÖDENİR?

H.M.K m.323 harçları başvurma, karar ve ilam harçları olarak saymıştır. Harçlar Kanunu gereğince her yıl yargı harçları yenilenmekte olup 2022 yılı için 21 Aralık 2021 yılında Harçlar Kanunu Genel Tebliği (89) yenilenmiştir.

 

Aile Mahkemesinde Maktu Başvurma Harcı Ne Kadar?

Aile Mahkemeleri Asliye Hukuk Mahkemeleri ayarında olduğu için yukarıdaki listede maktu harç olarak belirtilenler için 2022 yılı başvurma harcı 80,70 TL’dir.

 

Aile Mahkemelerinde Nispi Harç Ne Kadar?

Yukarıda liste halinde verilen davalardan nispi harca tabi olanlar için dava değerinin binde 68,31’i kadar olacaktır.Nafaka Davasında Harç Ne kadar alınır?

Nafaka davası boşanmayla birlikte açılırsa ayrıca nispi harç alınmaz. Ancak boşanma davasından ayrı olarak açılan nafaka davalarında harç nispi alınır ve bu oran da bir yıllık nafaka bedelinin bine 11,38’idir

Koruma Kararı İçin Harç Ödenir mi?

6284 sayılı kanundan yararlanmak için talepte bulunmak herhangi bir harca tabi değildir. Boşanma avukatı sizden bu konuda harç alınıyor dememesi gerekir. Avukatlık ücreti ise başka bir konudur.

 

Gider Avansı Ne Kadar Tutar?

Yukarıdaki davalarda yalnızca başvurma harcı değil mahkemece H.M.K’ya göre gider avansı da alınmaktadır. 02.10.2021 tarih ve 31616 sayılı HMK Gider Avansı Tarifesi’ne göre taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat gideriyle diğer iş ve işlemler için ayrıca 130,00TL daha alınmaktadır. Buna göre maktu harca tabi 2 taraflı bir davanın 550,00TL civarında toplam dava açılış masrafı bulunmaktadır.

 

Denizli boşanma avukatı olarak çok okunan makalelerimizden olan https://ademsupcin.av.tr/makaleler/aile-mahkemeleri-dava-turleri-ve-harc-listesi linkindeki makalemizi yenilemek istedik. Av. Adem SÜPÇİN-DENİZLİ

 


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.