img

Denizli Trafik Kazası Davaları

Trafik kazasından kaynaklı davalar çok çeşitlilik arz etmektedir. Kazanın maddi veya cismani (yaralamalı-ölümlü) olmasına göre davalar da değişmektedir. 

Bir trafik kazasında yalnızca araç veya araçlarda maddi hasar meydana gelmişse hukuk davaları açılmaktadır. Ancak trafik kazası sonrası şoför veya yolculardan biri veya bir kaçı yaralanır veya ölürse kusurun durumuna göre ceza davaları açılmaktadır. 

Denizli Adliye’sinde açılan davaların %20’sine yakın davaların trafik kazalarından kaynaklandığını görmekteyiz. 

Bunlar özellikle:

-Trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı ve araç mahrumiyet bedelinin tazminat davası

- Trafik kazası sebebiyle kusur tespiti davası

-Trafik kazası sebebiyle hasar bedelinin ödenmemesinden kaynaklı tazminat davası

-Trafik kazası sebebiyle cismani zararın (sakatlık-maluliyet tazminatı) , tedavi giderlerinin tazminatı davası

-Trafik kazası sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze ve defin giderlerinin tazminatı davasıdır. 

-Trafik kazası sebebiyle rücu davaları

-Trafik kazası sebebiyle ceza davaları

Maddi hukuka göre açılan davalarda davacılar trafik kazası sebebiyle aracında zarar meydana gelen gerçek ve tüzel kişiler, sigorta şirketleri, geçici veya kalıcı iş göremezlik ve sakatlık yaşayanlar, ölümlü trafik kazası sebebiyle ölenin desteğinden yoksun kalan gerçek kişiler. Bu davalarda da davalılar genelde Karayolları Trafik Sigortası sigorta şirketleri (özellikle zorunlu mali sorumluluk sigortacıları), kazaya karışan kusurlu şoför ve araç işleteni, kazada kusuru bulunan diğer 3. Kişi ve kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu Hastaneleri ve Özel hastaneler, kusurlu araç işleteni veya şoförü ölmüşse mirasçılarıdır. 

Trafik kazasından kaynaklı herhangi bir zararınız var ise mutlak surette trafik kazası avukatına danışmanızı tavsiye ederiz. Hatta bir değil en az 2 görüş almanızda yarar vardır. 

Peki trafik kazası tazminat avukatının uzmanlığını nasıl anlarsınız?

 Uzman avukat nasıl anlaşılır?

 Danıştığınız avukata aklınızdaki soruları detaylı olarak sorup yazılı cevap isterseniz avukatınızın uzmanlığı konusunda daha çok bilgi edinmiş olursunuz. Ayrıca avukatınızın bu tür tazminat davaları ve tazminat hukuku sigorta hukuku davalarına bakıp bakmadığını örnek davalarının olup olmadığını sorabilirsiniz. Talebiniz destekten yoksun kalma tazminatı, sakatlık tazminatı gibi talepler ise aktüeryal hesap yapıp yapmadığını veya hesaplama yaptırıp yaptıramayacağını, hangi tazminat kalemlerini alabileceğinizi sorabilir böylece bir fikir edinebilirsiniz. Öte yandan avukatınızdan vekâletnamenizin parasını, dava masrafları gibi masrafları talep etmeniz doğru değildir. Bu tür talepleri karşılayan ofislerin olduğuna inanmak istemiyoruz. Ancak bunları kendilerine sigortacı, danışmanlık şirketi vs. hatta avukat olarak tanıtan kişilerin yaptığını bunun sebebinin de işi sizden aldıktan sonra elde edilecek tazminattan yüksek oranda yüzdelik almayı planlamasından kaynaklanmakta olduğunu düşünmenizde yarar vardır. 

Avukatlık sözleşmesi bu noktada önem kazanmaktadır. Ancak aracı kişilerle yaptığınız sözleşmeler avukatı ve o kişileri bağlamayacağını sizi zor duruma sokabileceğini söylemek isteriz. 

Kaza sebebiyle açılacak davalarda özellikle kendilerini sigortacı veya danışmanlık şirketi olarak tanıtan bazı kişileri görmekteyiz. Bu kişiler avukat olmadıkları için vermiş oldukları bilgi ve yaptıkları danışmanlık hizmeti sebebiyle mağdurların uğradıkları zararlardan sorumluluklarına gitmek çok zordur. Bu kişiler kaza mağdurlarından vekâletname alsalar da hukuki işleri mecburen birlikte çalıştıkları avukatlara yaptırdıkları görüyoruz. Bu durumda hem aracı kişilere hem de avukatlara gelen tazminattan ayrı ayrı ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. 

Avukatlık kanununa göre avukata üçüncü kişilerin maddi karşılık gereği iş temin etmesi suçtur. 

Müge Anlı’ya bile haber olan insanları genelde mağdur eden bu simsar kişilerden uzak durulması gerekmektedir. Ayrıca bazı kaportacı ve sigorta acentelerinin değer kaybı davalarını bu aracı şirketlere para karşılığı sattığını da duyuyor ve görüyoruz. Araç değer kaybı için dosya başına para alan bu kişiler arada olduğu süreç gerçek hasar bedellerinizi ve değer kayıplarınıza ulaşamayacağınızı söylemek zorundayız. 

Süpçin Hukuk Bürosu olarak bütün vatandaşlarımıza kazasız günler diliyoruz. 

 Avukat Adem SüpçinSeven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.