Mirasbırakanın Sağken Yaptığı Tasarruflar İptal Edilir Mi?

img

Mirasbırakanın Sağken Yaptığı Tasarruflar İptal Edilir Mi?

Mirasbırakanın sağ iken yapmış olduğu ancak açık bir biçimde muvazaaya (danışıklı dövüş) dayanan işlemleri iptale tabidir.

Yukarıda hukuki bir dille kurduğumuz cümle miras bırakanın sağ iken satış gösterdiği ancak gerçekte bedelsiz (bağış gibi) verdiği mallarının öldükten sonra terekeye dâhilinin mümkün olduğunu veya bu satışın mümkün olduğunu anlatmaktadır.

Muvazaanın tipik örneği mirasbırakanın eşine, çocuklarına veya bir başka üçüncü kişiye diğer mirasçılarından mal kaçırmak yani öldükten sonra bu malı özellikle taşınmaza hissedar olmasını önlemek amacıyla görünürde bir satış işlemi yapmasıdır.

Bu satışlar kanunda ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında benimsenen ispat vasıtaları var ise iptale tabi olduğunu miras avukatı olarak belirtmek isteriz.

Ancak bize miras avukatı olarak en çok sorulan sorulardan birisi de “babam veya annem henüz sağ, bizden mal kaçırmak için taşınmazı, evi, malı başkasına, eşine devrediyor veya devretti, bu satışı iptal edebilir miyiz?” sorusudur.

Bu soruya vereceğimiz yanıt Türk hukukunda sağlıklı özellikle temyiz kudretini haiz yani ayırt etme gücüne sahip kimselerin sağ iken taşınır ve taşınmaz malları üzerinde dilediğince tasarrufta bulunabileceğinin altını çizdikten sonra “hayır” olmaktadır.

Peki anneniz veya babanız veya (muhtemel) mirasbırakan halen sağ iken yapmış olduğu satışları durdurmanın hiç mi bir yolu yoktur?

Buna vereceğimiz yanıt ise şayet kişi yukarıda aslında cümle içinde değindiğimiz üzere ayırt etme gücünde zayıflık olduğunu ispatlamanız durumunda “evet” tir. Türk Medeni Kanunumuzda temyiz kudreti veya bir başka deyişle ayırt etme gücünün yitirilmesi veya önemli durumda azalması halinde kısıtlılık kararı alınıp kişinin tasarruf yetkisinin kısıtlanması mümkündür.

Bu durumda hale göre yasal danışman veya vasi atanacaktır. Yasal danışman atanması hali daha çok kişinin piyasa koşullarına ve ihtiyacı olmadığı halde “müsrifçe” hukuki işlemler yapması manasına gelmektedir.

İçerisinde eşya hukuku, tazminat hukuku, kişiler hukuku gibi hukuk dallarından bir çok kavram ve kaide barındıran miras hukuku konusunda hukuk büromuzca miras avukatlığı noktasında yasal danışmanlık ve hukuki yardım faaliyetlerinde bulunmaktayız.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.