OHAL İnceleme Komisyonu ve Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

img

OHAL İnceleme Komisyonu ve Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere ülkemizde Anayasamızın 121. Maddesi gereğince ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgüt, gurup ve oluşumlara üyeliği, bağlılığı, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle başkaca bir idari işlem kurulmaksızın KHK hükümleri gereğince tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve başvurular hakkında karar vermek üzere OHAL İnceleme komisyonu kurulması hakkında 685 sayılı KHK çıkarılmıştır.

KHK gereğince OHAL İnceleme komisyonuna başvurular öncelikle internet üzerinden yapılmakta sonra da fiziken Valilikler eliyle veya en son görev yapılan kuruma verilmektedir.

Bu konuda çok sorulan sorular ve cevapları aşağıdaki gibidir:

-İnternet üzerinden yapılan başvuruda hata yapılmış veya eksik yapılmışsa düzeltme yapılabilir mi?

Başvuru internet ortamında yapıldıktan sonra yine internet ortamında düzeltme ve güncelleme yapmak mümkündür. Ancak internet üzerinden yapılan başvuru 14 Eylül 2017 tarihine kadar teslim edilmek zorundadır.

-Başvuruyu Valiliğe veya seçilen ilgili kuruma teslim ettikten sonra değişiklik yapabilir miyim?

Maalesef başvuru yapılıp kuruma teslim edildikten sonra ne internetten ne de Valilikten değişiklik yapılmamaktadır. Ancak burada Komisyona teslim edilmek üzere kurum üzerinden ilave ek dilekçe veya beyanda bulunulması imkânının olacağını düşünüyoruz. Çünkü daha sonradan elde edilmiş bir belge veya delil niteliğinde bir bulgu söz konusu olabilir. Söz gelimi ceza davasından beraat kararı çıkması gibi.

-OHAL İnceleme Komisyonuna açığa alınan Kamu Personeli (Memur) başvurabilecek mi?

Bu konuda KHK’da açıkça bir düzenleme olmaması, KHK’nın 2. Maddesinde tahdidi olarak komisyonun görevi açıkça sayıldığı ve açığa alınma işleminin henüz idari nitelikte bir tedbir taşıması bu yüzden diğer olağan idari yolların yürürlükte olabileceği düşüncesi nedeniyle yalnızca açığa alınanların başvuramayacağı ortadadır.

-OHAL İnceleme Komisyonuna bireysel-şahsen başvuru şart mıdır?

OHAL İnceleme Komisyonuna bireysel başvurular geçerli olmakla birlikte vekil ancak sadece Avukat vekil aracılığıyla başvuru mümkündür. Bunun dışında vasi veya tüzel kişi temsilcisi de başvuru yapabilmektedir.

-Başvuru ekinde belge sunabilir miyim?

Evet. Bu mümkündür.

-Başvurunun reddi halinde itiraz mümkün müdür?

Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

Komisyona başvuru süresi nedir?

Komisyon başvuruları almaya başladıktan 60 gün içerisinde başvuruları vermek gerekmektedir. Ancak ihraç komisyonun kurulmasından sonra gerçekleşti ise bu süre ihraç yani resmi gazetede yayınlanma tarihinden itibaren başlamaktadır.

OHAL İnceleme Komisyonuna ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

 Devletimizin ve milletimizin bekası için atılan adımlarda herhangi bir yanlışlık yapılmış olması ihtimaline binaen kurulan komisyona başvurular bugünlerde Denizli Valiliği eliyle bizzat veya Avukat vasıtasıyla yapılmaktadır. Şayet herhangi bir yanlışlık var ise bunun düzeltileceğine olan inancımızı belirtmek isteriz.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.