img

Trafik Kazası - Sigortada Tazminat almak

Karayolları Trafik Kanunu gereğince motorlu taşıtlar için Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası ile araç sahiplerinin araçlarını sigortalatmaları gerekmektedir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile bir trafik kazası sonrası uğrayacağınız maddi zararlarınızı teminat kapsamında karşılayabilmeniz mümkündür.

Uzun süredir Denizli Avukatı olarak müvekkillerimizden ve çevremizden kaza sonrası yaralanan, malul kalan, yakınını yitiren kişilerden kendilerini “sigortacı” olarak tanıtan ve isterse ücretsiz olarak sigortadan tazminat alınmasını sağlayacağını iddia eden kişilerin varlığını duymaktayız. Üzücü olan kısım ise gerek aynı kişinin gerekse başka kişiler tarafından bu konuda kazazedenin veya vefat edenin yakının ısrarla aranması, evine kadar gelinmesi ve hatta acısını yaşamak şöyle dursun yakınını toprağa bile vermeden bu kişilerin ölen yakınlarına tazminattan bahsederek kazayı bir fırsat olarak görmesidir.

Doğrusu bu hareket en başta insana yakışmadığı gibi hukuk düzeni tarafından da korunmamaktadır.

Şöyle ki;

Avukatlık Kanununa göre gerçek ve tüzel kişiler adına yalnız avukatların yapabileceği bazı iş ve işlemler vardır. Bu iş ve işlemler arasında en önemlisi yargı kurumları önünde kişileri temsil etmek ve kişilerin haklarını savunmaktır. Kendisini sigortacı olarak tanıtan ve adeta trafik kazasını ticari bir sektör haline dönüştürmüş bu simsarların sigortaya kazazede veya ölen yakını adına başvuru yapmaktan başka hiçbir vasıfları bulunmamaktadır.

Kazazedelerin mağduriyetleri oranında talep edecekleri veya hakları olan tazminatlarını hesapladıkları, ölenin mirasçılarının destekten yoksun kalma tazminatlarını hesap ettiklerini iddia etmeleri ise faraza bir durumdur. Zira aktüerlik veya aktüerya hesap uzmanlığı ciddi bir iştir. Ayrıca her aktüerin hesap raporu da kullanılan cetvel ve kriterlere göre farklılık arz edebilmektedir. Genelde bu kişilerin astronomik rakamlar telaffuz ederek insanları “sıcak satış” yöntemiyle “ikna” ettikleri, bir sözleşme imzalattıkları, sözleşme imzalatmasa da gelen tazminattan yüksek oranda hisse aldıkları bu arada başvuru sahiplerine de sigortanın gönderdiği ibranameyi imzalatarak hak kayıplarına sebep oldukları görülmektedir. İmzalanan ibranamenin geçerliliği ve bakiye tazminat davası için ibranamenin Karayolları Trafik Kanunu nezdinde geçerli sayılıp sayılmaması, açılacak davada yapılacak savunmalar gibi çekişmezlik konuları ise tartışılacak başka bir sorundur.

Belirttiğimiz kişiler Avukat olmadıkları, Avukatlar gibi müvekkillerine bilgi vermek, sır saklamak, reklam yapmamak, müvekkilleri adına elde ettikleri semereleri Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuata göre müvekkiline makul süre içerisinde vermek gibi yükümlülükleri bulunmadığı için bu kişiler tarafından mağduriyet yaşandığında başvurulacak merciiler oldukça sınırlıdır. Ayrıca Tazminat Avukatı hukuki yardımda bulunurken sizinle telefonda değil bürosunda yapılan iş ve işlemler nedeniyle bilgi ve evrak verir. Avukat size astronomik rakamlar yoluyla umut satmaz, hukuki bilgi ve yardım sağlar.

Bu kişiler tarafından telefonla arandığını söyleyen kişilere zaman zaman telefondaki kişinin teklif ettiği bedelin yarısının şirketi tarafından kendisine ödenmesini, geri kalanını ise nasıl olsa kesin olduğu için şirketlerinde kalabileceğini söylemelerini ve böyle bir teklifte bulunmalarını salık veriyorum. Haliyle böyle bir teklif karşısında bu tür kişilerin olumlu yanıt vermesi kendileri açısından akıl kârı olmayacaktır.

Öte yandan bazen de bu “şirketlerin” bakiye maddi tazminat alacağı ve manevi tazminat davası açılması için kazazede veya ölen yakınının tanımadığı Avukatlarla anlaşma yaptığını duymaktayız. Avukatlık Kanunu gereğince iş sağlama konusunda Avukat olmayan kişilerle yapılan anlaşmalar yasak olup bir mesleki disiplin ihlalidir. Sanıyoruz ki kendisini bilen hiçbir kimse kanuna aykırı böyle bir anlaşmanın içerisinde ne Avukat olarak ne de vatandaş olarak bulunmak istemez.

Trafik kazası sonucu ister maluliyetinizden isterse kaybettiğiniz yakınınızın desteğinden mahrum kalmanızdan kaynaklı olsun haklarınıza kavuşmanızın en kestirme ve güvenli yolu Avukata danışmak ve Avukattan hukuki yardım almaktır.

Denizli Tazminat Avukatı olarak müvekkillerimize trafik kazası tazminatı konusunda hukuki danışma, sigorta şirketleri nezdinde ve mahkemelerde müvekkillerimizi temsil etme, müvekkillerimizin haklarına etkin bir biçimde kavuşması, yapılan iş ve işlemler konusunda hızlı bilgi verme hizmetlerini sunmaktayız.


Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.