Ücretsiz Avukata Danışma ve Ücretsiz Avukat Tutmak Mümkün Mü? ÜCRETSİZ DEĞİL

img

Ücretsiz Avukata Danışma ve Ücretsiz Avukat Tutmak Mümkün Mü? ÜCRETSİZ DEĞİL

ÜCRETSİZ DANIŞMAMIZ YOKTUR;

Bilindiği üzere avukatlık mesleği Avukatlık Kanunu gereğince yapılmakta ve avukatların iş sahibi müvekkilleri için yapacakları her türlü hukuki iş ve işlem ile danışmanlık hizmetleri de bu kanuna göre gerçekleşmektedir. Ayrıca her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belirlenmekte olup avukata ödenecek olan miktarlar bu asgari tarifenin altında olmamaktadır.

Avukatlık Kanunu 164. Maddeden çıkan sonuç her türlü hukuki danışma, hukuki iş ve işlem, takip yapmanın ücrete tabi olduğudur. Eğer avukatlık ücreti alınmadan bir iş yapılacaksa bu baroya bildirilmek zorundadır. Dolayısıyla avukatlar ücretsiz danışma hizmeti de dâhil olmak üzere karşılık olmadan görev yapamazlar. Sürekli ücretsiz danışma vererek meslektaşlarına karşı haksız rekabet yaratan avukatın avukatlık mesleğinin onur ve disiplinine, avukatlık haklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle baro tarafından idari yaptırıma çarptırılması mümkündür.

Ücretiz bir şekilde bir avukata danışmak için veya ücretsiz avukat tutabilmek için Baro’ya yani avukatların bağlı bulunduğu meslek kuruluşlarına başvuru yapabilirsiniz. Her ilde bir Baro teşkilatı bulunmaktadır. Denizli Barosu Avukatları’ndan ücretsiz yararlanmak için Denizli Barosu Adli Yardım bürosuna başvuru yapmanız, herhangi bir gelir ve malınızın olmadığını belgelemeniz durumunda ücretsiz olarak baronun tayin edeceği bir avukatın hukuki bilgisinden ve yardımından faydalanabilir ve ücretsiz avukat tutabilirsiniz. 

Online olarak avukata danışmak da ücretin avukata örneğin avukatın hesabına ücreti gönderilmesini müteakiben mümkün olabilecektir. Bu danışma hizmetinin yazılı olarak yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Danışma hizmetinin avukatın bürosunda sözlü ve yazılı veya çağrı üzerine gidilen (kanunen uygun) yerde yazılı ve sözlü şekilde olması asıldır. Online danışma hizmetinin de yazılı olması gerektiği kanaatindeyiz. 

Telefonda sözlü bir şekilde yapılacak olan danışma hizmetinin görüşmenin uzun sürebilmesi, iletişimin sağlıklı olmaması ihtimalinin çok yüksek olması, hukuki soruların cevaplarının alternatiflerinin bulunması ve her alternatif için farklı hukuki yol ve işlemlerin mümkün olması bunların sağlıklı bir biçimde aktarılmasının çok zor olması sebebiyle danışma hizmetinin yüzyüze veya yazılı yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak adres bildirme, sorunun hangi alan dâhilinde çözüme kavuşturulacağına dair danışma hizmetine girmeyen hususlar telefonla da bildirilebilmektedir. 

Hukuk büromuzca boşanma, velayet ve tüm aile hukukuna-şahsın hukukuna dair davalar ve takibi, izaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi) işçi alacakları davası, tanıma ve tenfiz davaları, ticari davalar, gayrimenkul hukuku davaları, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan davalar ve tazminat davaları gibi davalar için bilhassa yurtdışındaki müvekkillerimiz için yazılı danışma hizmeti vermekle beraber müvekkillerimize önceden hazırladığımız dava ve uyuşmazlık formlarını doldurmasını istiyoruz. Uyuşmazlık konusuna ilişkin konularda veya danışma yapılacak konularda önceden hazırladığımız avukat müvekkil dava formları, görüşme tutanağı yerine geçmekte ve dava açarken hem müvekkile hem de biz avukatlara kolaylık sağlamaktadır. Seven Medya © 2024 AV. Adem Süpçin Hukuk Bürosu - Denizli Boşanma Avukatı. Tüm hakları saklıdır.